Oracle, SAP HANA un SQL Server datu bāžu administratori (DBA) bieži saskaras ar grūtībām, lai nodrošinātu datu bāžu nepārtrauktu darbību, izmantojot gan tradicionālos rezerves kopiju (backup) risinājumus, gan disku masīvu “snapshot” tehnoloģiju.

 • Lielās organizācijās rezerves kopiju izveidošanas un atgūšanas procesi nereti nav  DBA kontrolē. Šajā jomā tie ir atkarīgi no backup administratoriem, īpaši gadījumos,   jarezerves kopijas tiek replicētas uz “offsite” datu centru;
 • Rezerves kopiju risinājumu izmantošana palielina datu bāžu uzturēšanas kopējās izmaksas un, strādājot ar tiem, DBA nākas saskarties ar pilnīgi atšķirīgu un nezināmu vidi;
 • Rezerves kopijas aizņem ar vien vairāk disku vietu, apjomā pat pārsniedzot pamata datus;
 • Rezerves kopiju atgūšana prasa tik daudz laika, ka datu bāžu nepārtrauktības nodrošināšana paliek ar vien sarežģītāka;
 • Izmantojot tikai disku masīvu  “snapshot” funkcionalitāti, pastāv zināmi ierobežojumi attiecībā uz rezerves kopiju atgūšanu un uzturēšanu, kā arī izspiedējprogrammu (ransomware) uzbrukuma vai disku masīva bojājuma gadījumā, tiek zaudēti gan pamatdati, gan to rezerves kopijas.

HPE 3PAR un HPE StoreOnce disku masīvu klientiem ir vismaz divas pieejas augstākminēto problēmu atrisināšanai.

 1. Standarta datu bažu rezerves kopijas rīku (piem. Oracle RMAN vai SAP HANA Backint) izmantošana kopā ar HPE StoreOnce Catalyst Plug-in, kas nosaka, ka datu bāžu  rezerves kopijas tiek efektīvā veidā replicētas  uz HPE StoreOnce – specializētu disku masīvu rezerves kopiju glabāšanai un atgūšanai.
 2. HPE disku masīvu savstarpējā integrācijā pieeja Oracle, SAP HANA un SQL Server datu bāzes rezerves kopijas tiek veidotas ar HPE 3PAR snapshot funkcionalitāti un, ar HPE RMC risinājuma palīdzību, tiek “pa taisno” replicētas uz HPE StoreOnce disku masīvu neizmantojot papildus rezerves kopēšanas rīkus.

Augstākminētajām pieejām ir šādas priekšrocības:

Mazāks laika patēriņš rezerves kopiju izveidošanai un atgūšanai:

 • HPE StoreOnce Catalyst Plug-in deduplicē datus vai nu uz datu bāžu servera (source), tādejādi samazinot caur tīklu sūtāmo datu plūsmu vai arī tos var deduplicēt uz StoreOnce disku masīva (target), tādejādi samazinot datu bāžu serveru skaitļošanas slodzi;
 • HPE RMC paātrina datu bāžu rezerves kopiju izveidi veidojot simtiem ātru, konsistentu snapshotu, sūtot uz StoreOnce tikai izmainīto datu blokus.Kas nozīmē, ka rezerves kopijas tiek veidotas kā inkrementāls backups, bet glabātas kā “synthetic full”. Šāda pieeja ļauj būtiski samazināt rezerves kopiju atgūšanai nepieciešamo laiku.

Izmaksu samazināšana:

 • HPE StoreOnce Catalyst Plug-in ļauj veidot datu bāžu rezerves kopijas uz StoreOnce disku masīva, neiegādājoties papildus “trešo pušu” rezerves kopiju programmatūru risinājumus un to darbībai nepieciešamo aparatūru. DBA var kontrolēt rezerves kopiju izveidošanu un atgūšanu ar standarta datu bāžu rīkiem, nesūtot datus caur rezerves kopiju risinājuma media serveri.
 • HPE RMC ir bezmaksas risinājums, kas izmantojot StoreOnce Federated Deduplication tehnoloģiju ļauj samazināt rezerves kopiju glabāšanai nepieciešamo diska vietu, vidēji vismaz 20 reizes.

Vienkāršota pārvaldība:

 • HPE StoreOnce Catalyst Plug-in instalējas datu bāžu aplikācijās ar dažiem peles klikšķiem, nodrošinot DBA pilnīgu rezerves kopiju pārredzamību un kontroli, ļaujot tos izveidot, atgūt un izdzēst, izmantojot standarta datu bažu rīkus  (Oracle Enterprise Manager, SAP HANA Studio or SQL Server Studio).
 • HPE RMC nodrošina vienotu rezerves kopiju pārvaldības interfeisu starp HPE 3PAR un StoreOnce disku masīviem, to savstarpējā slēgumā izmantotajai tīkla aparatūrai,  nodrošina iespēju sekot līdzi rezerves kopiju izveidei un statusiem.

Sasniedziet ātru, vienkāršu un pieejamu Oracle, SAP HANA un Microsoft SQL Server datu bāžu aizsardzību ar HPE RMC un HPE StoreOnce Catalyst Plug-in!