Tehnoloģijas mūsdienās ir attīstījušās tik tālu, ka ar monitoringa risinājumiem, cilvēks var iegūt informāciju par sev vēlamo lietu jebkurā vietā un laikā. Problēmas var sākties ar izmaksām, tāpēc apskatīsim, ko iespējams paveikt ar vienu no lētākajiem kā arī mazākajiem datoriem – Raspberry PI un pāris parastiem sensoriem.

Monitorings

Sāksim ar to, kas tad vispār ir monitorings. Monitorings - apkārtējās vides stāvokļa novērošanas, kontroles, analīzes un prognozēšanas sistēma, jeb vienkārši novērošana vai uzraudzīšana. Monitoringu visbiežāk izmanto IT infrastruktūrās, kur nepieciešams konstanti uzraudzīt infrastruktūru, lai pēc iespējas ātrāk novērstu problēmas.

Raspberry Pi

Katrai lietai monitorings var atšķirties, gan tas, kā tiek monitorēts gan, ar ko tiek monitorēts. Monitoringā tiks izmantots Raspberry PI - kredītkartes lieluma dators un pāris sensori. Raspberry Pi ir uz Linux operētājsistēmas balstīts dators, kuram galvenās īpašības ir izmērs, cena un izmantošanas iespējas.

Sensori

Viena no Raspberry Pi īpašībām ir tā, ka šim mazajam datoram var pieslēgt dažnedažādus sensorus. Kā piemērs tiks veikts servera telpas monitorings. Servera telpas monitoringā tiks izmantoti 3 veidu sensori: durvju sensors, temperatūras un mitruma sensors, dūmu sensors.

Sensorus iespējams pieslēgt pie Raspberry PIGPIOpiniem vai izmantojot breadboard, ar kura palīdzību iespējams pieslēgt vairāk un sarežģītākus sensorus, kuriem nepieciešami, piemēram, rezistori vai pārveidotāji.

Sensoru uzstādīšana

Kad sensori savienoti un nokonfigurēti ar Raspberry Pi, tos nepieciešams uzstādīt vēlamajā telpā. Raspberry nepiedāvā korpusu priekš paša datora kopā ar breadbordu un sensoriem, tāpēc nepieciešams improvizēt. Mēs izveidojām korpusu no kartona kastes, bet, ja vēlaties izveidot ko elegantāku, korpusu iespējams izveidot, piemēram, ar 3D printēšanas palīdzību.

Korpuss servera telpā tiek pievienots pie sienas un durvju sensors pie durvīm.

Sensor

Zabbix

Zabbix ir programmatūra, ar kuras palīdzību iespējams konstanti iegūt datus no dažādām ierīcēm, tādā veidā monitorējot tās.

Zabbix monitorēšanu padara iespējamu izmantojot tehnoloģijas kā SNMP, JMX, IPMI kā arī savu aģentu jeb Zabbix Agent, kurš arī mūsu gadījumā tiks pielietots servera telpas monitoringam. Zabbix Agent tiek instalēts uz ierīces un reaģē uz Zabbix serverī izveidotajiem itemiem, kuri nosaka, kāds uzdevums jāveic aģentam, piemēram, nolasīt teksta faila 1 rindu. Ar šādu itemu palīdzību tiek konstanti iegūti un apkopoti nepieciešamie dati.

Grafana

Ar Grafana palīdzību, savukārt, iespējams vizuāli attēlot datus lietotājiem. Tajā iespējams veidot tabulas, diagrammas un daudzus citus datu attēlošanas veidus. Liels Grafanas pluss ir tās elementārā savienojamība ar Zabbix. Pievienojot Zabbix pluginu, Grafana caur tīklu piekļūst Zabbix savāktajiem datiem un ļauj tos vizualizēt.

Ievāktos datus izmantojot Raspberry Pi un Zabbix, attēlojam ar Grafana palīdzību, iegūstot šādu dashboard'u.

Grafana

Grafikā attēlota:

  • pašreizējā temperatūra,
  • mitrums,
  • durvju kontakta statuss, zem kura redzams grafiks, kurš fiksē laiku, kad durvis bijušas atvērtas,
  • dūmu sensora rādītājs, kurš dūmu vai gāzes noplūdes gadījumā uzrādītu noplūdes koeficientu,
  • zem galvenajiem rādītājiem redzams grafiks ar temperatūras un mitruma līknēm, ar kuras palīdzību var novērot izmaiņas pēdējās 6 stundās.

Ja vēlaties monitorēt savu servertelpu, vai vēlaties aprunāties par dažādu ražotāju monitoringa risinājumiem, sazinieties ar Adaptive un atradīsim jums piemērotāko risinājumu.