Hewlett Packard Enterprise (HPE) ir izziņojis jaunu “Tier 0” datu glabāšanas platformu – HPE Primera.

Ar “Tier 0” tiek saprasts prasību kopums IT infrastruktūrai, “mission critical” Informācijas sistēmu(workload) darbināšanai, kā piemēram:

 • 100% augsta pieejamība;
 • zemākā iespējamā aizture (latency);
 • augstākā iespējamā veiktspēja;
 • “Quality of Service” – precīzi IOPS, “bandwidth” un “latency” mērķi dažāda tipa Informācijas sistēmām;
 • “End-to-End Data Integrity” – datu integritāte visā to dzīves ciklā: izveidojot, apstrādājot, kopējot, pārsūtot, arhivējot un visbeidzot iznīcinot.

Līdz šim “Tier 0” klases datu glabātuves varēja atļauties tikai ļoti lielas organizācijas, tās uzturēt bija dārgi, sarežģīti un laikietilpīgi.

Ar HPE Primera situācija ir principiāli mainījusies – tagad arī Latvijas mērogā vidēji liels uzņēmums var iegādāties un pats galvenais, arī uzturēt un pārvaldīt “Tier 0” datu glabātuvi. Tas ir kļuvis iespējams pateicoties sekojošām HPE Primera unikālajām tehnoloģijām un servisa programmām:

 • HPE Infosight – mākslīga intelekta (AI) darbināts IT infrastruktūras servisa risinājums, kas sniedz individualizētas rekomendācijas saderības problēmu vai manuālu konfigurācijas kļūdu novēršanai, maksimālas veiktspējas sasniegšanai. Infosight “saprot” ne tikai pašu datu glabātuvi, bet arī pārējos infrastruktūras elementus (komutatori, serveri, hypervisor), līdz pat operētājsistēmai un aplikāciju līmenim. Ar Infosight palīdzību var preventīvi novērst līdz pat 86% ar datu glabāšanas saistīto problēmu, no kurām 54% notiek ārpus datu glabātuves.

 • Active/Active Mesh hardware arhitektūra, kad visi disku masīva resursi ir vienlaicīgi pieejami visiem kontrolieriem. Specializēti, ļoti ātri ASIC procesori veic datu apstrādi (RAID kalkulācijas, deduplikācija, “inline” kompresija) un nodrošina kontrolieru savstarpējo komunikāciju, tādējādi sniedzot visaugstāko veiktspēju, minimālus “latency” un augstākos pieejamības rādītājus. HPE Primera arhitektūra dod iespēju pilnvērtīgi izmantot NVMe, Storage Class Memory un NVMe over Fabrics (NVMe-oF) tehnoloģijas.
  • Apliecinot atbilstību “Tier 0” prasībām, HPE Primera ir unikāla 100% augstas pieejamības garantija, kad dīkstāves gadījumā HPE apņemas kompensēt līdz pat 20% no HPE Primera iegādes vērtības.

 • “The Timeless Storage” – “HPE Technology Refresh Service” programma, ar kuru katrus 3 gadus var nomainīt datu glabātuves kontrolierus ar jaunākiem un jaudīgākiem modeļiem.
 • Visaugstākās klases datu servisi un funkcionalitāte, kas ir iekļauti HPE Primera datu glabātuves cenā: sinhronā un asinhronā replikācija, “stretch clusters, Thin Provisioning, Thin Conversion, Thin Persistence, Thin Copy Reclamation utt.
 • Modulāra operētājsistēmas arhitektūra, kad augstāk minētie datu servisi un operētājsistēmas komponentes ir savstarpēji izolētas neatkarīgos “konteineros”. Tas dod iespēju administratoram patstāvīgi, neiesaistot ražotāja servisa inženierus,  veikt “zero risk” programmatūras jauninājumus 5 minūšu laikā bez nepieciešamības restartēt sistēmu.

 • “Online” komponenšu nomaiņa vai papildināšana. Administrators var bez dīkstāves un HPE tehnisko speciālistu iesaistes papildināt vai nomainīt datu glabātuves kontrolierus, disku plauktus, diskus, barošanas blokus utt.
 • Plaša integrācija ar biznesa aplikācijām, HPE un citu ražotāju datu glabāšanas produktiem, mākoņpakalpojumu sniedzējiem (Azur, Amazon, u.c.), kā arī datu centru automatizācijas risinājumiem (vCenter, vRealize u.c.).

Ja Jūs vēlaties uzzināt vairāk par HPE Primera datu glabātuvi, izmēģināt to vai uzzināt par citiem ar IT infrastruktūru saistītiem jautājumiem, lūdzu sazinieties ar Adaptive. Mūsu pārdošanas un tehniskie speciālisti palīdzēs Jums iegūt labāko risinājumu, kas būs atbilstoša Jūsu situācijai.

Tālrunis: +371 677 965 66; e-pasts: info@adaptive.lv