Pieaugot bezvadu tīkla lietotāju skaitam, strauji aug arī bezvadu tīklu daudzums un Wi-Fi risinājumi kļūst arvien advancētāki un sarežģītāki. Jo sarežģītāks būs risinājums jo vairāk mītu ap to varēs rasties. Arī Wi-Fi tīkls nav izņēmums, par to ir neskaitāmi mīti, viens no tiem, kuru izskatīsim arī mēs – mikroviļņu krāsns darbības laikā stipri pasliktinās Wi-Fi tīkla darbība. Izmantojot Ekahau Sidekick* (iekārta, paredzēta Wi-Fi tīklu diagnostikai), centīsimies šo mītu apstiprināt vai apgāzt.

Kā zināms, mikroviļņu krāsns darbojas 2.4 GHz frekvencē, kas pārklājas ar Wi-Fi 2.4 GHz (šoreiz gan nerunāsim par 5 GHz Wi-Fi, kurš mikroviļņu krāsns darbības laikā netiek traucēts). Pastāv arī apgalvojums, ka mūsdienu mikroviļņu krāsnis ir aprīkotas ar speciālu režģi, kas nelaiž vai samazina izstarojamās enerģijas daudzumu līdz minimumam, un Wi-Fi darbība līdz ar to netiek traucēta. Rodas jautājums, kurai teorijai  ir taisnība – mikroviļņu krāsns radītie trokšņi ietekmē Wi-Fi signālu vai tomēr nē?

Testu rezultātā veiksim trīs mērījumus, noslēgtā telpā ar mikroviļņu krāsni:

  1. Pirms ieslēgtas mikroviļņu krāsns
  2. Ieslēgtas mikroviļņu krāsns darbības laikā
  3. Pēc mikroviļņu krāsns izslēgšanas

Testa laboratorija:

Testa Laboratorija

Paralēli tiks veikti Wi-Fi tīkla troughput mērījumi, izmantojot iPerf.

1. Mērījums ar izslēgtu mikroviļņu krāsni

Attēlā redzams 2.4 GHz spektrs standarta ofisā, kur ir vairāki Wi-Fi tīkli, kā arī slavenais 14. kanāls, kurā spectrum analyzer noķer aktivitāti, kuru apraida policija un glābšanas dienesti. Nekādu anomāliju.

Apskatoties spectrum utilization, redzam procentuālo kanālu aizņemtību – no dotā attēla var saprast, ka kanālu aizņemtība ir visai zema, parasti high density tīklos, šādi rādītāji ir 30 – 75 % un tas skaitās norma.

Mērījuma brīdī troughput ir no 1.6 – 5 Mbps, vidējais – 3.3 Mbps.

2. Mērījums ar ieslēgtu mikroviļņu krāsni

Ieslēdzot mikroviļņu krāsni, Ekahau Sidekick uzreiz novēro nestandarta aktivitāti visā 2.4 GHz diapazonā.

Novērojumi pie spectrum utilization norāda, ka dotais parametrs audzis visos kanālos. Wi-fi kanālā, kur tiek veikts troughput test, spectrum utilization audzis par 5 %, blakus kanālos no 2 – 6 %.

Mikroviļņu krāsns ieslēgšanas rezultātā troughput ir nokrities līdz 1 – 3 Mbps, vidējais – 2 Mbps.

3. Trešais mērījums – izslēgta mikroviļņu krāsns – rādītāji atgriežas sākotnējā stadijā.

Mērījumu atgriešanos normālā stadijā apliecina arī spectrum utilization rādītājs, kurš arī ir nonācis sākotnējā līmenī.

Troughput ir 1.5 – 5 Mbps, vidējais – 3.25 Mbps.

Secinājumi

Izvērtējot mērījuma rezultātus, var droši apgalvot, ka mikroviļņu krāsns ietekmē Wi-Fi tīklu, tomēr jāpievērš uzmanība dažiem faktoriem:

1. Mikroviļņu krāsns rada trokšņus tikai 2.4 GHz frekvencē, tas nekādi neietekmē 5 GHz. Par to liecina gan 5 GHZ spekts, gan spectrum utilization parametrs, pirms mērījumu veikšanas un pēc mērījumu veikšanas.

2. Kā redzams tabulā zemāk, troughput mikroviļņu krāsns darbības laikā krīt, tika veikts arī otrs tests, lai apstiprinātu iegūto rezultātu, mērījumi ļoti labi atspoguļo to, ka mikroviļņu krāsns ietekmē Wi-Fi darbību.

Dotie mērījumi ir veikti 1.5 metru attālumā no mikroviļņu krāsns, turklāt noslēgtā telpā, kas var liecināt par to ka mikroviļņu krāsns trokšņa apgabals nav visai liels. To apliecina arī spectrum utilization, kas pie ieslēgtas mikroviļņu krāsns ir audzis, salīdzinājumā ar izslēgtu mikroviļņu krāsni, bet ne pārāk lielos apjoms un pie šāda nosacījuma turpināja saglabāties normu robežās.

Mērījumu varēja ietekmēt arī citi apkārt esošie trokšņu avoti, tomēr arī ikdienā Wi-Fi tīkls neatrodas sterilā vidē, kurā nav absolūti nekādu traucējumu, tāpēc varam diezgan droši apgalvot, ka mīts ir apstiprināts, mikroviļņu krāsns tiešām rada trokšņus, bet viņi nav tik lieli, lai par tiem uztrauktos, kā arī parasti mikroviļņu krāsns nav pastāvīgs trokšņu avots.

Noslēdzot – šādi izskatās Ekahau Sidekick spektrālais analyzers, novērojot rogue iekārtas, kuras darbojās 2.4 GHz un paralizē to darbību noteiktā kanāla, apraidot ļoti lielus trokšņu.

Attēls – @jolla

 

* Sidekick ir iekārta, kurā ir iebūvētas divas Wi-Fi antenas + spektrālais analyzers, pateicoties, kuram varam redzēt ne tikai signāla stiprumu, interferenci, kanālu pārklājumus u.c. parametrus, bet arī 2.4 vai 5 GHz spektru, kur var redzēt pilnīgi visus enerģijas avotus, tostarp Wi-Fi un pat rogue iekārtas, kas nereti tiek lietotas Wi-Fi tīklu paralizēšanai.